Rekrutacja

Warunkiem przyjęcia na studia jest ukończenie wyższych studiów (licencjackich lub magi­ster­skich) w zakresie dowolnej specjalności. Warunkiem otrzymania dyplomu ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich przewidzianych zajęć i kursów specjalistycznych (na podstawie aktyw­ne­go w nich uczestnictwa, spełnienia warunków wyznaczonych dla każdego kursu i uzy­ska­nia pozytywnej oceny prowadzących) oraz przygotowanie książki – zadania projektowego, a także złożenie egzaminu dyplomowego.
Wymagana jest znajomość obsługi komputera w środowisku Windows na poziomie średniozaawansowanym oraz podstawowa znajomość wybranego programu graficznego. Słuchacze są zachęcani do wykupienia osobistej licencji na wybrany program graficzny w celu indywidualnych ćwiczeń komputerowych poza dniami zjazdów. Każdy słuchacz ponosi dodatkowo jednorazowo indywidualne koszty w wysokości kilkudziesięciu złotych (na dzień uruchamiania edycji studiów) w celu pokrycia nakładów na materiały poligraficzne i pracę drukarni przy wydaniu książki – zadania projektowego.
 

Tryb rekrutacji

Wymagane dokumenty

  • Rekrutacja odbywa sie przez formularz elektroniczny, dostępny w systmie IRK.
 
 

Termin składania dokumentów

od 17.06.2023 do 8.09.2023
 

Decyzja o przyjęciu na studia

Po spełnieniu warunków formalnych decyduje kolejność zgłoszeń w ramach limitu miejsc (20 osób). Po zakończeniu rekrutacji sekretariat będzie kontaktował się z kandydatami telefonicznie.

 

Opłaty za studia

Podyplomowe Studia Redaktorskie: 5700 zł
Szczegóły dotyczące terminów i formy płatności są dostępne w sekretariacie.

 

 

 

złożenie dokumentów

decyzja o przyjęciu na studia

opłacenie czesnego

rozpoczęcie roku akademickiego


 
 

Zarządzenia