Podyplomowe Studia Redaktorskie są to roczne specjalistyczne studia dostosowane do wymagań aktualnego rynku pracy w wy­daw­­nictwach. Studia trwają dwa semestry (184 godziny), odby­­wa­ją się w sy­ste­mie niestacjonarnym (piątki i soboty z reguły co dwa tygodnie) i są płatne. Do roku 2021/2022 prowadzone były studia podyplomowe o specjalizacji Edytorstwo – Redakcja tekstu.

Więcej o programie studiów 

 

Atuty Podyplomowych Studiów Redaktorskich

  • zajęcia prowadzone są przez wybitnych specjalistów z branży wydawniczej
  • obok zajęć teoretycznych prowadzone są zajęcia warsztatowe
  • po studiach istnieje możliwość nawiązania współpracy z wy­kła­dow­ca­mi prowadzącymi własne firmy w branży wydawniczej
  • zapewniony jest żywy kontakt ze środowiskiem wydawców
  • słuchacz uzyska dyplom ukończenia studiów podyplomowych na najlepszej uczelni w Polsce 

Aktualności